معرفی

مشخصات فردی

یلدا رحمتی غفرانی

نام - نام خانوادگی : یلدا   رحمتی غفرانی

پست الکترونیکی : yalda.rahmati@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی قشم

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

یلدا رحمتی
یلدا رحمتی غفرانی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^